22. Qur’ânen är Allâhs tal

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser att Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal. Den kommer från Honom och till Honom skall den återvända. Allâh har uttalat Qur’ânen på ett verkligt sätt. Han uttalade den för Djibrîl som steg ned med den till Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hjärta. Detta bevisas i Qur’ânen och Sunnah. Allâh (ta´âlâ) sade i Qur’ânen:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord.”1

Det vill säga Qur’ânen. Allâh (ta´âlâ) sade också:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

”Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig. Människorna bör tänka över dess budskap och lägga dem på minnet, om de har förstånd.”2

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

”Detta är en uppenbarelse från skapelsernas Herre; ingivelsens trogna ande har stigit ned med den till ditt hjärta, för att du skall vara en av varnarna på ren och klar arabiska.”3

Beträffande Sunnah, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Finns det ingen man som kan ta mig till sitt folk så att jag kan förmedla min Herres ord? Quraysh har hindrat mig från att förmedla min Herres ord.”4

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till al-Barâ’ bin ´Âzib:

”Om du kommer till din sovplats skall du två dig såsom du tvår dig inför bönen. Lägg dig sedan på din högra sida och säg:

اللهم أسلمت نفسي إليك و وجهت وجهي إليك و فوّضتُ أمري إليك و ألجأتُ ظهري إليك رغبةً و رهبةً إليك لا ملجأ و لا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت و بنبيك الذي أرسلت

”Allâh! Jag ger min själ till Dig. Jag vänder mitt ansikte mot Dig. Jag lämnar över min fråga till Dig. Jag flyr med min rygg till Dig. Jag gör det utav hopp i och fruktan för Dig. Det finns ingen tillflyktsort och ingen räddning förutom hos Dig. Jag tror på Din bok som Du har uppenbarat och på Din profet som Du har sänt.”5

´Amr bin Dînâr sade:

”Redan för sjuttio år sedan upplevde jag profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och deras efterträdare. De brukade säga: ”Allâh är Skaparen och allting annat är skapat. Qur’ânen är Allâhs tal. Den kommer från Honom och till Honom skall den återvända.”6

Att Qur’ânen kommer från Honom betyder att Allâh är den förste som har uttalat den. Däri avvisas Djahmiyyah som säger att Allâh skapade talet i något annat.

Att den skall återvända till Honom kan betyda två saker:

1 – Ingen annan än Allâh har uttalat Qur’ânen. Det är Han som har uttalat den och talet är talarens egenskap.

2 – Qur’ânen kommer att stiga upp till Allâh (ta´âlâ). Det har rapporterats att Qur’ânen kommer att lämna bokformerna och brösten och stiga upp till Allâh. Detta sker när människorna låter bli helt att efterleva Qur’ânen. Följaktligen skall Allâh lyfta upp den utav respekt för den – och Allâh vet bättre.

19:6

238:29

326:192-195

4Abû Dâwûd (4734), at-Tirmidhî (2925), an-Nasâ’î i ”al-Kubrâ’” (7727), Ibn Mâdjah (201), Ahmad (3/390) och al-Hâkim (2/669) som autentiserade den. al-Haytamî sade: ”Dess män är pålitliga.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (6/35))

5al-Bukhârî (247) och Muslim (2710).

6Se ”as-Sunan al-Kubrâ” (10/43) av al-Bayhaqî och ”at-Tamhîd” (24/186) av Ibn ´Abdil-Barr.