22. Om vi hamnar i en dogmatisk tvist

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 49-50

En av sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) egenskaper var att han dömde mellan människor – och han dömde dem med Qur’ânen:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ

Du skall därför döma mellan dem, stödd på det som Allâh har uppenbarat, och inte foga dig efter deras önskningar.”1

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ

VI HAR uppenbarat Skriften med sanningen för dig, för att du skall döma mellan människorna med Allâhs uppenbarelse.”2

Till de största kontroverserna människorna emellan är den som är relaterad till Allâhs namn och egenskaper. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dömde i den frågan och klargjorde att Allâhs (´azza wa djall) namn och egenskaper är verkliga – och hans (sallâ Allâu ´alayhi wa sallam) domslut är sanning:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och en riktig och lycklig utgång.”3

Det vill säga oavsett vad ni råkar i tvist om, stort som litet. Och den största frågan som har varit föremål för tvist är ju den dogmatiska. Alltså måste kontroversen dömas av Qur’ânen och Sunnah, inte av logik, skolastik och människors tänk. De som begränsar ekonomiska tvister till religionen och försummar den dogmatiska aspekten medför ingenting. De lämnar grunden och vidhåller grenen. Det viktigaste som finns att döma med Qur’ânen och Sunnah är den dogmatiska biten. Så om vi hamnar i dogmatiska tvister måste vi referera till Qur’ânen och Sunnah. Om vi hamnar i tvister gällande Allâhs namn och egenskaper måste vi referera till Qur’ânen och Sunnah. Om vi hamnar i tvister gällande dyrkan måste vi referera till Qur’ânen och Sunnah. Om dyrkan nämns i Qur’ânen och Sunnah, är den korrekt. Om den inte nämns i Qur’ânen och Sunnah, är den innovation:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”4

15:49

24:105

34:59

4Muslim (1718).