22. Militärexpeditionen i al-´Ushayrah

Därefter utspelade sig militärexpeditionen i al-´Ushayrah, även kallad för ”al-´Usayrah” och ”al-´Ushayrâ’”. Det var i Djumâdâ al-Ûlâ. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) deltog personligen i den. Platsen ligger i Yanbu´-dalen. Han stannade kvar där resten av månaden och ett par dagar in på Djumâdâ al-Âkhirah. Han slöt fredsavtal med Banû Madladj och återvände utan att någon konspiration hade ägt rum. Vid det tillfället lät han Abû Salamah bin ´Abdil-Asad (radhiya Allâhu ´anh) vara ställföreträdare i al-Madînah. Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att Abû Ishâq as-Sabî´î sade:

”Jag sade till Zayd bin Arqam: ”Hur många militärexpeditioner deltog Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i?” Han sade: ”Nitton militärexpeditioner. Den första av al-´Ushayrah, eller al-´Ushayrâ’.”