22. Makan skall försköna sig för sin make

Den rättfärdiga kvinnan försöker vinna sin makes kärlek genom att försköna sig för honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om de bästa kvinnorna varpå han svarade:

”Hon som lyder sin make när han befaller henne och glädjer honom när han tittar på henne.”1

Hon säger inget maken ogillar att höra. Hon visar inget maken ogillar att se. Det skall inte ens komma på tal. Den rättfärdiga och välsignade kvinnan bävar för att besvära sin make med ett enda ord, med en enda blick, med ett enda krav, med en enda handling eller med ett enda dåligt utseende. Varför det? Därför att hon vet att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en kvinna som besvärar sin make i jordelivet utan att hans hustru från paradisets kvinnor säger: ”Besvära inte honom, må Allâh bekriga dig! Han är bara en gäst hos dig. Snart lämnar han dig för att sluta sig till oss.”2

1an-Nasâ’î (3231), Ahmad (2/251) och al-Hâkim (2/2682) som autentiserade den enligt Muslims villkor. God enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (1838) och ”al-Irwâ’” (1786).

2at-Tirmidhî (1174), Ibn Mâdjah (2014) och Ahmad (5/242). God och främmande enligt at-Tirmidhî. Autentisk berättarkedja enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (173).