22. Kombinationen mellan bevisen som förbjuder och tillåter gråt efter bortgången

Angående det som ash-Shâfi´îs kollegor och andra säger att det är föraktfullt att gråta efter bortgången och argumenterar med de omnämnda hadîtherna, så skall de alla tolkas som gråt tillsammans med jämmer. Det stöds av hadîthen ”Den döde lider av att hans familj gråter för honom” som har en annan formulering som säger ”Den döde lider av jämmern för honom…”.

Beträffande argumentet att Hamzahs hadîth avskaffade den tillåtna gråten efter de stupade från kriget vid Uhud, är det inte korrekt. Ty de flesta hadîtherna som tillåter gråten efter bortgången utspelades efter slaget vid Uhud. En av dem är Abû Hurayrahs hadîth. Han konverterade till islam det åttonde året. Detsamma gäller gråten för Zaynab som dog det åttonde året. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grät vid sin moders grav året han erövrade Makkah.

Vad beträffar deras argument att det endast är tillåtet att gråta innan döden som en vaksamhet, gråter personen efter bortgången utav sorg och sorgen efter bortgången är djupare. Ty innan döden kan man alltid hoppas på överlevnad. Det hoppet upphör med döden. Då gråts det för en skilsmässa som saknar återkomst till det här livet. Det är betydelsen av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ögat gråter och hjärtat sörjer och vi säger inget som förargar vår Herre.”

Likaså rapporterade al-Bukhârî att ´Umar sade:

”Låt dem gråta för Abû Salmân så länge ingen sand strös på huvudet och så länge det inte skriks.”

Vissa lärda säger att gråten som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och som han tillät och rekommenderade är gråten som medför tårar från ögonen och ett mjukt och barmhärtigt hjärta och att gråten som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd är den som är utdragen och tillsammans med skrik och jämmer. Vad som stärker det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Vad som än kommer från ögonen och hjärtat så är det från Allâh (´azza wa djall) och barmhärtigheten. Och det som kommer från handen och tungan är från Satan.”