22. Kohl och skönhetsprodukter under fastan

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 25

Fråga: Vad är domen för att en kvinna förskönar sig med kohl och andra skönhetsprodukter under dagtid i Ramadhân?

Svar: Det är inga problem.