22. Ibn Munabbihs ord om Allahs händer

22 – Det har autentiserats från Abû Sufyân, från Wahb bin Munabbih som sade:

Skapelsen i Allâhs grepp motsvarar inte mer än vad detta senapsfrö motsvarar i en av era händer.”1

1Djâmi´-ul-Bayân (13/228).