22. Har al-Albânî anhängare i Saudiarabien?

Har al-Albânî anhängare i Saudiarabien? Jag känner inte till det eftersom han har vare sig en egen dogm eller en egen Salafiyyah för att kunna ha anhängare.

Anser han att Saudiarabiens myndighet måste lovas tro och lydnad? Ja, han kallar ju Saudiarabien för ”Landet av Tawhîd” och tillåter inte, liksom inga andra Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och Salafiyyûn, uppror mot den muslimske makthavaren. Det anvisas i hans kommenterar till Ibn Abîl-´Izz al-Hanafîs ”Sharh at-Tahâwiyyah” då han understryker att det är obligatoriskt att hålla sig till samlingen och lyda makthavaren samt förbjudet att revoltera mot honom.