22. Följeslagerskan som åt med vänster hand

12 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade att en kvinna sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom hem till mig medan jag åt med min vänsterhand. Jag var nämligen vänsterhänt. Han slog till min hand så att jag tappade matbiten och sade: ”Ät inte med din vänsterhand när Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har gett dig en högerhand.”1

1Ahmad (4/69). al-Haythamî sade:

”Rapporterad av Ahmad och at-Tabarânî. Ahmads män är pålitliga.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (5/26))

Det stämmer, männen är al-Bukhârîs och Muslims män frånsett ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Aqîl al-Madanî som jag tror återberättar goda hadîther.