22. Den kloke och det fina bemötandet av medmänniskorna

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

as-Salâm är ett av Allâhs namn och Han har satt det på jorden. Se därför till att sprida det bland er.”

2 – Den kloke är ålagd att ge Salâm till medmänniskorna. Den som ger Salâm till tio personer anses ha frigett en slav. Salâm är något som utrotar det dolda agget och hatet i hjärtat. Salâm avbryter bojkotten och får bröderna att vara lojala mot varandra.

3 – Personen som först ger Salâm får en av två gåvor; Allâh (´azza wa djall) höjer honom en nivå över personen som han ger Salâm till för att han påminde honom om Salâm eller så svarar änglarna på hans Salâm om människorna försummar att svara tillbaka.

4 – Zubayd al-Yâfî sade:

”Den generösaste människan är den som ger utan att vilja ha något tillbaka. Den mest förlåtande människan är den som förlåter när hon kan straffa. Den bästa människan är den som binder banden med den som undviker henne. Den snålaste människan är den som snålar med Salâm.”

5 – När en muslim träffar en annan är han ålagd att ge honom Salâm med ett leende. Den som gör det tappar sina synder på samma sätt som trädet tappar sina löv på hösten. Den som möter människorna med ett leende förtjänar att få kärlek tillbaka.

6 – Leendet är de lärdas egenskap och de visas drag. Leendet släcker omedgörlighetens eld och hatets upphetsning. Leendet skyddar mot angriparen och räddar från personen som förstör relationerna mellan människorna.

7 – ´Urwah sade:

”Jag har fått reda på att det står i de tidigare skrifterna: ”Käre son! Le och tala fint. Då kommer människorna älska dig mer än om du ger dem gåvor.”

8 – Det är inte tillåtet för den kloke som har blivit vägledd till fromheten att möta den som inte är lika from med en rynkad panna. Han skall le mot honom.

9 – Habîb bin Abî Thâbit sade:

”Till mannens fina karaktär hör att han ler när han talar med sin vän.”

10 – Sa´îd bin ´Abdir-Rahmân az-Zubaydî sade:

”Jag gillar de lärda som är enkla, ler och skrattar mycket. Vad gäller den som bemöter dig med en rynkad panna och påminner dig om att han har gjort dig en tjänst, ber jag Allâh att Han inte skapar flera av den typen.