22. Den bästa människan efter profeterna och sändebuden

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttryckte Abû Bakrs dygd när han sade:

”Bland dem som har gjort störst uppoffringar för mig med sitt sällskap och sin egendom är Abû Bakr. Om jag hade valt en förtrogen frånsett min Herre skulle jag valt Abû Bakr, men det får bli islamiskt brödraskap och dess kärlek.”1

Tre följeslagare har berättat denna dygd om Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) och den rapporteras av bland andra al-Bukhârî och Muslim.

Denna förtrogna kärlek är den yttersta kärleken som finns. Den ägnade inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åt någon annan än sin Herre (subhânahu wa ta´âlâ). Det är Honom som han älskade med den yttersta kärleken. Likaså älskade Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sin Herre med den yttersta kärleken som saknar motsvarighet.

Hadîthen understryker Abû Bakrs dygd över de andra följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) från två perspektiv. Ett är:

”Bland dem som har gjort störst uppoffringar för mig med sitt sällskap och sin egendom är Abû Bakr.”

Ett annat är:

”Om jag hade valt en förtrogen frånsett min Herre skulle jag valt Abû Bakr…”

Det bevisar att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föredrog Abû Bakr framför alla andra människor. Det är ett uttryckligt bevis för att Abû Bakr är bättre än ´Umar och de resterande följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Han är den bästa människan efter profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Efter profeterna och sändebuden kommer Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh). Enligt en teori var han den förste som konverterade till islam. Han offrade sig själv och sin egendom för islams sak när alla andra försakade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han frigjorde Bilâl (radhiya Allâhu ´anh) och andra. Han offrade som sagt sig själv och sin egendom för islams sak. Sålunda förtjänar han denna status.

1al-Bukhârî (3654).