22. De ignorerar Salafs ord

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 103-104

De flesta meningsmotståndarna bryr sig inte alls om detta. De flesta vet kanske inte ens vilken kunskap dessa omnämnda imamer hade, än mindre deras uttalanden och följeslagarnas och efterföljarnas enighet i sakfrågan. Måhända kommer en person för att be Allâh om förlåtelse varvid de rekommenderar honom att lära sig religionens fundament och anskaffa kunskap om Allâh med bevis. Följaktligen lyder han dem och vidhåller deras studiecirklar varvid han blir varnad för liknelse och antropomorfism (التجسيم). De intalar honom att Hanâbilah är antropomorfistiska och skrämmer honom med att säga att de betror att Allâh har en hand, att Han är ovanför himlen och annat…1 Kärlek till Abû Bakr och ´Umar…2 Egenskaperna… Han begrundar inte alls vad som sägs av dem som bekräftar dem…3 utan raseri mot dem. Han är varken rättvis när han argumenterar eller insiktsfull när han begrundar. Å ena sidan är han ursäktad för att han dementerar antropomorfism från Allâh, å andra sidan är han inte alls ursäktad då han inte tittar djupare och förstår att bekräftade egenskaper fordrar inte alls liknelse och antropomorfism. Liknelse är att säga att Allâhs hand är som vår hand. Att säga att Allâhs hand inte liknar andra händer, liksom Hans essens inte liknar andra essenser, liksom Hans hörsel inte liknar andra hörslar, liksom Hans syn inte liknar andra syner – därom finns ingen som helst skillnad – det där är frikännelse.

1Tomrum i manuskriptet.

2Tomrum i manuskriptet.

3Tomrum i manuskriptet.