22. Därför varnade Salaf för Djahmiyyah

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 40

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Vad som bevisar det är ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimîs bok vari han avvisar honom. ad-Dârîmî var en känd imam som levde på al-Bukhârîs tid. Han skrev en bok vid namn ”Radd ´Uthmân bin Sa´îd ´alâl-Kâdhib al-´Anîd”. Där citerar han Bishr al-Marîsîs tolkningar som fordrar att han var kunnigare än dessa eftersläntrare som har anammat dem från hans håll. Lägg till det att alla kloka och smarta människor som läser ´Uthmân bin Sa´îds avvisning inser vilken dogm Salaf hade, hur starka bevis de hade och hur svaga bevis deras meningsmotståndare hade. När de också ser att imamerna var enade om att fördöma Marîsiyyah, att merparten beskyllde dem för otro eller villfarelse och att dagens eftersläntrare säger det Marîsiyyah sade, klargörs vägledningen för den Allâh vill vägleda.

KOMMENTAR

Dessa människor avvek från Qur’ânen och Sunnah varför imamerna beskyllde dem för otro, villfarelse och innovation. De var Djahmiyyah som nekade Allâhs egenskaper och namn. Följaktligen avvisades dessa brottslingar av imamer som ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî och Ahmad bin Hanbal. De reagerade så för att visa välvilja för Allâh och Hans slavar för att klarlägga dessa människors fel och villfarelser som de vilselett människorna med.