22. Bevisen för skylningen har företräde framör bevisen för avtäckningen

Dessa bevis går dock inte emot bevisen som ålägger skylning ur flera synvinklar däribland:

Den första: Bevisen för skylningen är utöver utgångspunkten medan bevisen som tillåter avtäckningen är utgångspunkten. Det som är utöver utgångspunkten har företräde framför utgångspunkten. Utgångspunkten handlar om att någonting förblir som det har varit. Om det kommer ett bevis för något som sträcker sig utöver utgångspunkten, så betyder det att utgångspunktens dom har ändrats. Därför säger vi att det som sträcker sig bortom utgångspunkten är en ytterligare kunskap som bekräftar att den ursprungliga domen har ändrats – det bekräftande har företräde framför det nekande.

Denna synvinkel är allomfattande och stabil ehuru det skulle handla om lika starka bevis sett till deras äkthet och bevisning.