22. Betydelsen av islam

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Fadhl-il-Islâm, s. 36-37

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Allâh (ta´âlâ) sade:

فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ

”Om de vill tvista med dig, säg då: ”Jag har underkastat mitt ansikte Allâh och även de som följer mig.”1

FÖRKLARING

Efter att i de föregående kapitlen ha uppmanat till inträde i och fasthållning vid islam, inleder författaren med att klargöra islam. Ty att bara hylla något utan att klargöra det är otillräckligt. Alltså är det nödvändigt att klargöra islam, så att ingen som går emot islam kan hävda att det han gör tillhör islam. Alla sekter påstår att de allena följer islam. Om vi hade låtit dem vara hade samfundet gått under. Men tack vare Allâhs (subhânah) favör är islam klar och tydlig. Islam handlar inte om påståenden, associeringar och tillskrivningar; muslim är han som håller fast vid sann islam. Således måste du lära känna den islam som förkunnas i Qur’ânen och Sunnah och inte på andra platser.

Allâh (ta´âlâ) sade:

فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ

”Om de vill tvista med dig, säg då: ”Jag har underkastat mitt ansikte Allâh och även de som följer mig.”

Det vill säga om nasaréerna vill tvista med dig. Detta klargör betydelsen av islam, nämligen underkastelse för Allâh, uppriktig avsikt för Hans (subhânah) sak och distansering från avguderi. Vad beträffar den som säger sig vara muslim och praktiserar avguderi, som åkall av döda och gravar, är i själva verket inte alls muslim. Han har inte underkastat sitt ansikte Allâh; han har underkastat sitt ansikte andra än Allâh. Han åkallar andra än Allâh, han offrar för andra än Allâh, han avlägger eder för andra Allâh:

مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

De som med hela sitt väsen underkastar sig Allâh och som gör det goda och det rätta skall få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.”2

مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ

De som med hela sitt väsen underkastar sig Allâh…”

Det vill säga med monoteism.

وَهُوَ مُحْسِنٌ

… och som gör det goda och det rätta…”

Det vill säga rättar sig efter Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Rättelse efter Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förverkligar islam. Islam är alltså uppriktighet gentemot Allâh och rättelse efter Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

13:20

22:112