22. Allah var Skaparen innan skapelsen

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

17 – Hans egenskaper har inte utökats av dem.

FÖRKLARING

Det vill säga att Han inte blev Skaparen först efter att Han hade skapat skapelsen. Han har alltid varit Skaparen, det saknar början. Dock har Hans skapelse förnyats.