22. Allâh förlåter inte avguderi

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 31-33

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

När du har förstått innerligt vad jag har nämnt för dig och insett att Allâh säger om avguderiet:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte den som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1

och att Allâhs religion som Han skickade alla sändebuden med är den enda religionen som Han godkänner och att de flesta idag är ignoranta om detta, gagnas du av två saker:

Den första är glädje över Allâhs gåvor och barmhärtighet. Han (ta´âlâ) sade:

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

”Säg: ”Gläds över dessa Allâhs gåvor och över Hans barmhärtighet, som är förmer än vad ni kan samla!”2

Du kommer även att gagnas av en väldig fruktan då du vet att en person kan häda till följd av ett enda ord. Måhända säger han det utav okunnighet ändock han inte ursäktas för sin okunnighet. Måhända uttalar han sig på ett som enligt honom för honom närmare Allâh (ta´âlâ), vilket även avgudadyrkarna gjorde. Detta gäller särskilt om Allâh vägleder dig till incidenten med Mûsâs folk. Trots rättfärdighet och kunskap kom de till honom och sade:

اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

Låt oss få en gud liksom de har gudar!”3

Därmed kommer din fruktan och iver för att rädda dig själv mot detta och liknande att öka.

FÖRKLARING

Det vill säga när du har förstått att trosbekännelsen att det finns ingen sann gud utom Allâh betyder att ingen annan än Allâh har rätt att dyrkas.

De lärde (rahimahumullâh) är oense kring den omnämnda versen; omfattar den allt avguderi eller enbart den större typen?

Vissa säger att den omfattar allt avguderi. Detta gäller även mindre avguderi som svordom vid någon annan än Allâh; Allâh kommer inte att förlåta det. Andra menar att versen berör enbart större avguderi. Det är den typen som Allâh inte kommer att förlåta. Vad gäller Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh), så har han delat båda åsikterna. Hur det än är, är det obligatoriskt att hålla sig borta från all typ av avguderi. Det är trots allt möjligt att den mindre typen ingår i den allmänna formuleringen.

Allâhs religion som Han skickade alla sändebuden med är dyrkan av Allâh allena. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

”Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ”Det finns ingen sann gud än Jag – dyrka Mig!”4

Detta är den islam Allâh sade om:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Om någon vill anta någon annan religion än islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv

skall han stå bland förlorarna.”5

14:48

210:58

3 7:138

421:25

53:85