219. Den motvilliga utgången

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

219 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: ar-Rabî´ bin Muslim berättade för oss: Muhammad bin Ziyâd berättade för oss, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade till själen: ”Gå ut!” Den sade: ”Jag går bara ut motvilligt.”1

FÖRKLARING

Det är sant och riktigt. I grund och botten hatar själen lämna kroppen, trots att den måste göra det i alla fall. Om den var god, kommer den till ett än finare liv i graven. Annars ger Allâh den det den förtjänar. Graven är nämligen antingen en av paradisets trädgårdar eller också en av helvetets avgrunder.

1Autentisk.