218. Förvanternas underverk

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 241-242

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

165 – Vi tror på förvanternas underverk som har rapporterats autentiskt från pålitliga återberättare.

FÖRKLARING

Förvanternas underverk är ett väldigt ämne. Underverk är ovanliga företeelser. Om de genomförs av en profet, kallas de för mirakel. Qur’ânen är ett exempel på ett mirakel, ty varken djinner eller människor kan framföra något liknande. Qur’ânen är dessutom det största miraklet. Mûsâs käpp och de nio tecknena är ett annat mirakel. ´Îsâ bin Maryams upplivning av döda är också ett mirakel. Och om ovanliga företeelser genomförs av en rättfärdig man, är de underverk som Allâh låter honom genomföra. Underverket kommer alltså inte från mannen. Ett exempel på underverk är vad som hände med Grottfolket. Ett annat exempel är Maryams frukter:

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً

”Var gång Zakariyyâ besökte henne i helgedomen, fann han henne försedd med föda.”1

Trots att hon befann sig i helgedomen för att dyrka Allâh, försågs hon med föda. I sin bok ”al-Furqân” nämner Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) hur även individer från detta samfund har genomfört underverk.

Skulle en ovanlig företeelse genomföras av exempelvis en siare eller en magiker, är den satanisk och i prövande syfte. Vissa människor kan börja flyga eller gå på vatten. I själva verket är de enbart djävlars handlingar.

I regel ska vi alltid titta till en sådan persons handlingar. Om hans handlingar är överrensstämmande med islam, är hans ovanliga företeelser underverk. Annars är de en tjänst från djävlarna. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

OCH DEN Dag då Han samlar dem alla åter: ”Ni djinner som är församlade här! Ni har dragit många människor med er!” Och de människor som var deras bundsförvanter skall säga: ”Herre! Vi har varit till nytta och glädje för varandra, men nu har vi nått slutet av den frist som Du har utsatt för oss.” Då skall Han säga: ”Elden skall vara er boning och där skall ni förbli till evig tid, om inte Allâh vill annorlunda.” Din Herre är vis och vetande. Så ger Vi några av de orättfärdiga makt över de andra, på grund av de handlingar som de begår.”2

Djinnerna åtnjuter människorna såtillvida att människorna kuvar sig dem och lyder dem, medan människorna åtnjuter djinnerna såtillvida att djinnerna tjänar dem och uppfyller deras önskningar i gengäld. Det rör sig nämligen om sataniska företeelser. Skillnaden mellan dem och underverk ligger i tro och goda handlingar. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm.

13:37

26:128-129