216. Om någon ber dig om hjälp

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/240)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

216 – Musaddad berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från al-A´mash, från Mudjâhid, från Ibn ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skydda den som ber om skydd i Allâhs namn, och ge den som frågar i Allâhs namn. Om någon gör er en tjänst, ska ni göra denne en gentjänst. Och om ni inte klarar av det, får ni be för honom till dess att han vet att ni har gjort honom en gentjänst.”1

FÖRKLARING

Denna hadîth består av flera värdefulla uppmaningar och islamiska etiketter:

1 – Om någon vänder sig till dig för att du ska avvärja en svårighet från honom, ska du göra det om du klarar av det.

2 – Om en tiggare ber dig om något och du klarar av att ge honom, ska du göra det med gott samvete.

3 – Om någon gör dig en tjänst, ska du göra så gott du kan för att göra denne en gentjänst. Om den enda möjliga gentjänsten är åkallan för personen, räcker det gott och väl.

1Autentisk.