214. Profetens hus och ättlingar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 235

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

162 – Den som talar väl om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, hans från allt orent renade hustrur och hans från allt smuts rentvådda avkommor, är fri från hyckleri.

FÖRKLARING

Efter att ha nämnt det obligatoriska förhållandet till följeslagarna, gick han över till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus. Till det huset inkluderas först och främst profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

”Allâh vill rena er, huset, från all smuts och göra er renhet fullkomlig.”1

Tilltalet riktades till dem. De första som inkluderas till Huset är nämligen profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur, därefter hans släktingar al-´Abbâs ätt, Abû Tâlibs ätt, al-Hârith bin ´Abdil-Muttalibs ätt.

Râfidhah förtalar ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) och beskyller henne för sådant som Allâh har rentvått henne från. Deras ord beljuger Allâh (´azza wa djall) och beskyller Honom för att ha valt en olämplig maka till Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket är otro mot Allâh. Han (ta´âlâ) sade:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

De dåliga kvinnorna är för de dåliga männen och de dåliga männen för de dåliga kvinnorna, liksom de goda kvinnorna är för de goda männen och de goda männen för de goda kvinnorna.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var god – och Allâh valde bara goda kvinnor åt honom.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avkommor syftar på hans barn, hans dotter Fâtimahs barn, som var al-Hasan och al-Husayn, och deras barn. De är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avkommor.

133:33

224:26