213. Tio män lovade paradiset

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 234

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

160 – Vi bekräftar paradiset åt de tio som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav och lovade paradiset. Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är sanna.

161 – De är Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, Talhah, az-Zubayr, Sa´d, Sa´îd, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh, detta samfunds trovärdige. Må Allâh vara nöjd med dem allesammans.

FÖRKLARING

Dessa tio män är de som lovades paradiset. Abû ´Ubaydah (radhiya Allâhu ´anh) beskrivs som detta samfunds trovärdige. I samband med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrivit avtal med Nadjrân och ålagt dem att betala skyddsskatt, sade Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh):

Nadjrân-borna kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Skicka en trovärdig man till oss, Allâhs sändebud!” Han sade: ”Jag kommer att skicka till er en verkligt trovärdig man.” Människorna tittade upp. Han skickade Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh.”1

1al-Bukhârî (3745) och Muslim (2420).