212. Kalifatets rangordning

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 232-233

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

159 – Vi bekräftar kalifatet efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), först och främst åt Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh), som prioriteras före hela samfundet, därefter åt ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh), därefter åt ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) och därefter åt ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). De var de renläriga kaliferna och vägledda ledarna.

FÖRKLARING

Efter att ha nämnt att följeslagarna måste vara föremål för kärlek och tycke, att ingen av dem får hatas och att det inte ska spekuleras i deras konflikter, nämnde han kalifatet efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det var i samma kronologiska ordning som han nämnde. Innan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog, lät han Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) leda bönen. Det indikerade hans kalifat. Därför sade följeslagarna till honom när de lovade honom trohetslöftet:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) behagades av dig i förhållande till vår religion; ska vi inte behagas av dig i förhållande till vårt jordeliv?”

Följaktligen lovade de honom trohetslöftet. Dessutom besatt Abû Bakr väldiga dygder innan och efter utvandringen. Han var den mest berättigade människan till uppgiften efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därefter kom ´Umar bin al-Khattâb, som utsågs till efterträdande kalif av Abû Bakr. Därefter kom ´Uthmân, som följeslagarna enades om utifrån samrådets val – ett samråd som bestod av de resterande och bästa följeslagare som lovats paradiset och som utsågs av ´Umar innan hans död. Efter mordet på ´Uthmân tog sig ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum) an kalifatet. Sådär ser kalifatets rangordning ut. Den som hävdar att kalifatet, efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), skulle gå till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh), är dels vilsen, dels avvikande från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och muslimernas samstämmighet.