211. Kärlek till följeslagarna är kärlek till profeten

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 232

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

156 – Vi hatar dem som hatar dem och nämner dem på ett ofint sätt. Vi nämner dem bara på ett fint sätt.

157 – Kärlek till dem innebär religion, tro och rättsinnighet.

158 – Hat mot dem innebär otro, hyckleri och överträdelse.

FÖRKLARING

Den som hatar följeslagarna hatar religionen, ty det var följeslagarna som framförde islam och följde den Utvalde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den som hatar dem hatar alltså islam. Det bevisar att sådana människor saknar tro i sina hjärtan och att de inte älskar islam.

Vi nämner följeslagarna bara på ett fint sätt, utifrån det som har angivits. Det är alltså otillåtet att spekulera i deras konflikter och obligatoriskt att förtiga dem. Följeslagarna får bara nämnas på ett fint sätt. Kärlek till och uppskattning av följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) är en väldig princip som muslimerna måste ha vetskap om. Det hör till tron. Samtidigt är det otro och hyckleri att hata dem, eller för den delen någon av dem. Ty kärlek till följeslagarna hör till kärlek till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), och hat mot följeslagarna hör till hat mot profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).