210. Balanserat förhållande till följeslagarna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 231

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

155 – Vi älskar ingen av dem överdrivet mycket, inte heller tar vi avstånd från någon av dem.

FÖRKLARING

Det är i motsats till den överdrivna kärlek som Râfidhah påstår sig ha till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). För övrigt är det uppenbart att de älskar varken honom eller några andra muslimer överlag. De överdriver med honom till en sådan grad att vissa av dem påstår att ´Alî är Allâh. Den dogmen dök upp redan på ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) tid, varvid han brände dem på bål utav svartsjuka för Allâh (´azza wa djall).

Överdrift är alltså förbjuden, oavsett om den riktas mot följeslagarna eller någon annan. Allâh (subhânah) sade:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

“Säg: ”Bokens folk! Överskrid inte sanningens gränser i utövningen av er religion.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Akta er för överdrift. Det enda som fick dem innan er att gå under var överdrift.”2

Vi älskar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, men vi överdriver inte med dem såtillvida att vi gör dem till Allâhs partners och åkallar dem, till skillnad från vad Râfidhah och gravdyrkare gör. Det är inte kärlek till följeslagarna. Kärlek till följeslagarna handlar om att följa dem, rätta sig efter dem och be Allâh vara nöjd med dem.

Inte heller tar vi avstånd från någon av dem. Det indikerar Râfidhah, som tar avstånd från följeslagarna, framför allt från Abû Bakr Bakr, ´Umar och ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhum). Faktum är att de beskyller många följeslagare för otro, vilket är ett exempel på underdrift. Vi får nämligen inte heller ha en underdriven kärlek till dem, eftersom det i så fall innebär utebliven kärlek till dem.

15:77

2an-Nasâ’î (3057), Ibn Mâdjah (3029), Ahmad (1851) och Ibn Hibbân. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (2455).