21. Vilken är den raka vägen och vad har den för egenskaper?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Fråga 21: Vilken är den raka vägen och vad har den för egenskaper?

Svar: Den raka vägen är nyttig kunskap och god handling.

Nyttig kunskap är det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har framfört av Qur’ânen och Sunnah.

God handling handlar om att närma sig Allâh (ta´âlâ) med korrekta dogmer, utföra plikter och rekommendationer samt lämna förbud. Det handlar med andra ord om att leva upp till Allâhs och Hans slavars rättigheter.

Inget av det fullbordas så länge man inte handlar uppriktigt för Allâhs sak och följer Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Religionen är baserad på dessa två grunder. Den som inte handlar uppriktigt faller i avguderi och den som inte följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) faller i innovationer.

FÖRKLARING

Den raka vägen är den klara vägen som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade oss på, vilket hans Herre beskrev den som. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) befallde oss att följa den raka vägen och sade:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

”Detta är Min raka väg; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”1

De andra vägarna är djävulska. Vid varje väg står en djävul och kallar till den. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En dag drog Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ett rakt streck i marken och sade: ”Detta är Allâhs väg.” Sedan gjorde han streck till höger och vänster om det och sade: ”Detta är vägar. Vid varje väg står en djävul som kallar till den.” Därefter läste han upp:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

”Detta är Min raka väg; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”2

Abû Shurayh al-Khuzâ´î (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till oss och sade: ”Gläd er! Gläd er! Vittnar ni inte att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att jag är Allâhs sändebud?” De sade: ”Jo.” Han sade: ”Denna Qur’ân är ett rep. Dess ena ände är i Allâhs hand och dess andra ände är i era händer. Håll fast vid det. I så fall skall ni varken gå vilse eller under.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav exempel på den raka och materiella vägen med ett streck. Den raka vägen går ut på att efterleva det som står i Qur’ânen och Sunnah av dogmer, handlingar och dyrkan. Den består av handlingar, tal och finansiella uppoffringar för Allâhs (´azza wa djall) sak, liksom allmosor och materiell och finansiell kamp för Allâhs sak, samt avståndstagande från alla tal, handlingar och dogmer som förbjuds av Allâh. Den som efterlever det är på den raka vägen.

Handlingar är däremot i behov av kunskap som de byggs på. Den som handlar utan kunskap och tröttar ut sig själv med dyrkan går vilse. Det var just det Khawâridj, Sûfiyyah Shî´ah och andra gjorde. Varje slav är skyldig att lära sig nyttig kunskap. Kunskapen skall vara baserad på Qur’ânen och Sunnah och den skall studeras under de lärda från Ahl-ul-Hadîth som följer Salafs metodik, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik vill säga.

Den som dyrkar Allâh utan kunskap hamnar i villfarelse. Villfarelsen kan handla om tillägg och överdrift, men också om underdrift. Slaven undkommer inte överdrift och underdrift utan nyttig kunskap. Således förklarade Shaykhen (rahimahullâh) den raka vägen som nyttig kunskap och god handling. Han sade:

”Nyttig kunskap är det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har framfört av Qur’ânen och Sunnah.

God handling handlar om att närma sig Allâh (ta´âlâ) med korrekta dogmer, utföra plikter och rekommendationer samt lämna förbud.”

Dessa ord är allomfattande och förtjänar att förgyllas. Allt refererar till att Allâh dyrkas uppriktigt och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följs.

Sedan sade han (rahimahullâh):

”Inget av det fullbordas så länge man inte handlar uppriktigt för Allâhs sak och följer Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Religionen är baserad på dessa två grunder. Den som inte handlar uppriktigt faller i avguderi och den som inte följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) faller i innovationer.”

Exemplet han ger är av yttersta kvalité. Den nyttiga kunskapen är som en väg och den goda handlingen är som färden på den vägen. Den som inte kan vägen går vilse och råkar illa ut. Den som kan vägen utan att ta den går fel. Den raka vägen är klar och tydlig och saknar krokighet. Allâh! Led oss till nyttig kunskap och god handling!

I detta liv är den vägen immateriell och går ut på att följa sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Allâh sade:

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

”Följ det som har uppenbarats för er av er Herre.”4

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

”[Det är] de som tror och inte låter sin tro förmörkas av orätt som de begår. De kan känna sig trygga; de har funnit den rätta vägen.”5

På Domedagen är vägen emellertid materiell. Vägen kommer att resas över helvetet; den är vassare än svärd, tunnare än hårstrå. Ingen annan än den som efterlevde Qur’ânen och Sunnah kommer att gå över den. Det har rapporterats många hadîther om slavarnas passage över den. Vissa gör det på ett ögonblick, andra som en blixt, några som en vind, somliga som snabba hästar, andra som kameler. Vissa kommer att springa över den, somliga skall jogga över den, andra skall gå över den och några skall krypa över den. Den som försinkas av sin handling kommer inte att påskyndas av sin härkomst. Så ju bättre du håller fast vid sanningen, desto snabbare kommer du att passera vägen på Domedagen. Allâh är förvisso inte orättvis mot Sina slavar.

16:153

2an-Nasâ’î (6/343), Ahmad (1/435), ad-Dârimî (202) och al-Bazzâr (57113).

3Ibn Hibbân (122). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (713).

47:3

56:82