21. Våra öden är bestämda

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

18 – Han har bestämt deras öden.

FÖRKLARING

Allt som Allâh (´azza wa djall) har bestämt för Sina skapelser måste ske. Ty Han bestämde allt innan Han skapade dem. Hadîthen säger:

Allâh bestämde skapelsernas öden femtiotusen år innan Han skapade himlarna och jorden medan Hans tron var på vattnet.”1

Han bestämde deras skapelse, uppehälle, livslängd och allt annat som skall ske. Allt skrev pennan ned i Den bevarade tavlan.

1Muslim (2653).