21. Vad är domen för att bestryka en spjäla?

Fråga 21: Vad är domen för att bestryka en spjäla?

Svar: Först och främst måste vi veta vad spjäla innebär. Spjälning är en behandlingsmetod då en bruten kroppsdel förses med spjälor i stödjande syfte. De lärda syftar på något behövligt som läggs på en kroppsdel som skall renas under tvagningen såsom gips på en fraktur eller plåster på ett sår eller en ond plats på ryggen och dylikt. Det går att stryka på dem istället för att tvätta kroppsdelarna. Om den tvående personen har ett behövligt plåster på ett sår på armen, så får han stryka på det istället för att tvätta kroppsdelen. Därmed är reningen fullkomlig. Det betyder att tvagningen förblir om han eventuellt skulle ta av sig spjälan eller plåstret. Den bryts inte eftersom den har fullbordats på ett föreskrivet sätt. Det finns inget bevis för att bortdraget plåster bryter tvagningen eller reningen.

Det råder oenighet kring alla bevis om strykningen på spjälan. Det finns svaga hadîther om den. Vissa lärda säger att tillsammans stärker de varandra så pass att de utgör ett bevis. Andra lärda säger att de är så pass svaga att det inte går att praktisera dem. Dessa andra lärda är också oeniga sinsemellan. Vissa säger att han inte behöver rena platsen som spjälan ligger på eftersom han är oförmögen. Andra menar att han istället skall göra Tayammum för den kroppsdelen och inte stryka på den.

Åsikten som är närmast sanningen (utan hänsyn till hadîtherna i frågan) är att han skall stryka på den. Strykningen ersätter Tayammum som han inte har något behov av. Utmed det säger jag att sår på kroppsdelar som skall renas består av olika nivåer:

Den första nivån: Det är avtäckt och skadas inte av vatten. Denna kroppsdel måste tvättas.

Den andra nivån: Det är avtäckt och skadas av vatten men inte av strykning. Denna kroppsdel måste strykas men inte tvättas.

Den tredje nivån: Det är avtäckt och skadas av vatten och strykning. Här skall Tayammum implementeras.

Den fjärde nivån: Det är täckt med plåster eller något annat behövligt. Det täckande lagret skall strykas. Här finns inget behov av tvätt och Tayammum.