21 – Synder hamnar under Allâhs förbannelse

Allâh förbannade i Qur’ânen den som sår fördärv på jorden, klipper sina släktband och besvärar Honom och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Han förbannade den som döljer det klargörande och den vägledning som Han har uppenbarat.

Han förbannade den som falskt anklagar troende, kyska och oskyldiga kvinnor för okyskhet.

Han förbannade den som anser att de otrognas religion är mer korrekt än muslimernas.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade mannen som har på sig damkläder och kvinnan som har på sig herrkläder.

Han förbannade den som mutar, tar emot mutan och medlar mellan dem båda.

Han förbannade även andra syndare.

Om handlingarnas enda nackdel hade varit att syndaren drabbas av Allâhs, Hans sändebuds och änglarnas förbannelse, skulle det ha räckt för att låta bli att synda.