21. Så enkelt var det – en skillnad mellan Ahl-us-Sunnah och Mufawwidhah

En annan grupp vid namnet Mufawwidhah (المفوضة) säger att de anförtror (فوضوا) Allâh med Hans namns och egenskapers betydelser och att de inte säger någonting om dem. De läser texterna som de är och tror på dem utan att fastställa en betydelse åt vad de läser. Enligt dem vet bara Allâh vad de betyder. Därav namnet ”Mufawwidhah”, ty de anförtror något de inte skall anförtro. Allâh har ju uppenbarat Qur’ânen på ren arabiska. Den som inte är arab är befalld att lära sig arabiska. Arabiskan är Qur’ânens språk och han är befalld att lära sig den.

Betydelserna kring namnen och egenskaperna är alltså klara och tydliga. Det finns inte en text som behandlar namnen och egenskaperna utan att studenten finner deras betydelser vara solklara. Ett exempel på det är Hans (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Mufawwidhah säger att de inte vill uttala sig alls om den versen. De väljer att läsa den utan att spekulera i dess betydelse.

Däremot säger Ahl-us-Sunnah wal-Haqq att versen betyder att Allâh har rest Sig över tronen på ett verkligt sätt som passar enkom Hans väldighet och majestät, utan liknelse, jämförelse, förvrängning, tolkning och förnekelse. Så enkelt var det att förstå denna sanna betydelse. Detsamma gäller alla andra essens- och handlingsegenskaper. Betydelserna är nämligen klara och tydliga för alla som eftersträvar kunskapen i Qur’ânen och Sunnah i enlighet med Salafs förståelse.

120:5