21. Omöjligt uteslutande

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 48

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Ur såväl ett rationellt perspektiv som ett religiöst sådant är det omöjligt att ledfyren som bland annat tog ut folket ur mörkret och in i ljuset, mottog Skriften med sanningen för att avgöra de frågor som människorna blivit oense om, utsågs till referens i tid av religiös tvist, kallade till Allâh och Hans väg med Hans tillstånd och insikt och tillsammans med sitt samfund fått erhålla en fulländad religion och gåva – det är omöjligt att han lummigt och tvetydigt utelämnade tron på Allâh och vetskapen om Honom.

FÖRKLARING

Det är omöjligt att detta sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte klargjorde Allâhs namn och egenskaper för människorna varvid drägg som Djahmiyyah, Mu´tazilah och deras avkommor kan påstå att de relaterade texterna är overkliga och att deras ordagranna skildring innebär villfarelse, varför de inte ska betros. En sådan teori beskyller sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för fel, vilseledning och undanhållning, ty han klargjorde inte att de inte ska förstås ordagrant. Med andra ord visste sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte vad de betydde, vilket är anklagelse för okunskap, eller också visste han men valde att inte klargöra dem, vilket är anklagelse för undanhållning av sanning. Ingetdera är möjligt i förhållande till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Annars hade han inte varit en ledfyr som tog ut folket ur mörkret och in i ljuset. Faktum är att deras teori fordrar att han kom för att vilseleda dem ytterligare. Med det sagt är det omöjligt att detta sändebud som Allâh har sänt för att vägleda människor hoppade över ämnet relaterat till Allâhs namn och egenskaper. Varför klargjorde han inte att texterna ska förstås ordagrant eller metaforiskt? Antingen är en sådan person okunnig eller också undanhåller han kunskap. Allâh har dock frikänt Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allt sådant.