21. Nittonde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

19 – Muhammad bin ´Abdil-Bâqî underrättade oss: Hamad bin Ahmad al-Haddâd underrättade oss: Ahmad bin ´Abdillâh underrättade oss: Muhammad bin al-Mudhaffar berättade för oss: Ahmad bin ´Umayr berättade för oss: ´Alî bin Ma´bad bin Nûh berättade för oss: Sâlih bin Bayân berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Hakam, från Mudjâhid, från Ibn ´Abbâs som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När en slav eftersträvar ett världsligt ändamål kommer Allâh på honom ovanför de sju himlarna och säger: ”Mina änglar! Min slav eftersträvar ett världsligt ändamål. Om Jag ger det till honom kommer Jag att öppna en av Eldens portar för honom. Håll honom borta från det.” Följaktligen börjar slaven bita sina fingrar och säga: ”Vem hann före mig? Vem har straffat mig?” I själva verket är det endast en nåd som Allâh har benådat honom med.”

Hadîthen är främmande från Shu´bah, från al-Hakam, från Mudjâhid. Abû Nu´aym sade:

”Vi har endast skrivit ned den via ´Alî bin Ma´bad, från Sâlih.”1

1Hilyat-ul-Awliyâ’ (3/305). adh-Dhahabî sade:

”Sâlih är förstörd. Shu´bah har inte återberättat detta.” (al-´Uluww, sid. 44)