21. Namngivningen efter följeslagarnas och de rättfärdigas namn

4 – Rättfärdiga muslimers namn. al-Mughîrah bin Shu´bah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De brukade ha sina profeters och tidigare rättfärdiga personers namn.”

Rapporterad av Muslim.

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är de rättfärdigaste människorna i det här samfundet och därefter de som kommer efter dem. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) såg djupt på det. az-Zubayr (radhiya Allâhu ´anh) hade nio söner varav han gav vissa namn efter martyrerna vid Badr: ´Abdullâh, al-Mundhir, ´Urwah, Hamzah, Dja´far, Mus´ab, ´Ubaydah, Khâlid och ´Umar.

Likaså finns det muslimer som ger sina söner de fyra kalifernas namn: ´Abdullâh, det vill säga Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum). På samma sätt ger de sina döttrar namn profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruars namn och så vidare.