21. Muhammads kall

Den femte var profeternas mästare och sigill Muhammad bin ´Abdillâh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han fick erhålla det största och mest fulländade och kompletta budskapet. Allâh sände honom som en nåd till skapelserna för att ge glada budskap, varna och kalla till Allâh. Han vägledde till allt gott och varnade för allt ont.

Vilka islamiska grunder skulle denne väldige profet börja med då? Vilken utgångspunkt skulle han utgå från? Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började med samma ämne och utgick från samma utgångspunkt som de tidigare profeterna när de kallade till Tawhîd och uppmanade människorna att uppriktigt dyrka Allâh allena; det finns ingen sann gud utom Allâh och Muhammad är Allâhs sändebud. Var det rimligt att han eller någon annan profet började med något annat än denna väldiga princip som utgör det ultimata fundamentet i alla budskap? Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde sitt kall med denna grund och det första han befallde sitt folk att säga var: ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”. Följaktligen sade de högmodiga:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ

”Han gör ju alla gudar till en gud? Det är högst märkligt!” Och deras ledare sade till varandra när de bröt upp: ”Låt oss hålla fast vid våra gudar! Här ligger helt säkert något bakom! ”1

Under hela sin trettonåriga vistelse i Makkah vidhöll han kallet till denna storslagna grund. Utan att få nog eller bli uttråkad stod han tålmodigt upp mot alla sorters besvär bara för att kunna sprida detta fundament. Bortsett från bönen som föreskrevs tio år efter budskapet och några moralfrågor uppenbarades inga andra islamiska ritualer eller pelare under hela den perioden.

138:5-6