21. Medlingen är Allâhs ägodel

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 67-68

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Om han frågar dig ifall du dementerar eller avsäger dig från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling, svarar du att du varken dementerar eller avsäger dig från den. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är medlare och jag hoppas på att få hans medling, men all medling tillhör Allâh. Han (ta´âlâ) sade:

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

”Säg: ”All medling tillkommer Allâh.”1

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) behandlar medlingen ingående. Han gör det bra och klargör verkligen det som behöver klarhet och krossar avgudadyrkarnas argument.

Så om han säger att han ber sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om medling och frågar dig om du dementerar eller avsäger dig från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling, svarar du att du varken dementerar eller avsäger dig från den. Du tvärtom bekräftar den. Både sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och andra profeter och änglar erhåller medling hos Allâh, det är sant. Däremot har Allâh begåvat honom med medling och förbjudit dig att be honom om den, ty medlingen är Allâhs (djalla wa ´alâ) ägodel. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

Säg: ”All medling tillkommer Allâh.”

Medlingen är alltså Allâhs ägodel som Han ger till den Han vill. Se därför till att be om medling från Honom som äger den.

139:44