21. Människans glupskhet

112 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gamlingens hjärta håller sig ugnt med hjälp av kärlek till två saker; ett långt liv och en mycken egendom.”1

113 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om människan hade haft två dalar av egendomar skulle hon önskat sig en tredje dal. Ändå är det bara jord som kommer att fylla människans mage och Allâh förlåter den som ångrar sig.”2

114 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Två hungriga vargar som är bussade på en flock får är inte farligare för dem än vad mannens iver till egendom och heder är för hans religion.”3

115 – al-Madâ’inî sade:

”Två drag enas aldrig; belåtenhet och avundsjuka. Två drag skiljs aldrig: girighet och snikenhet.”

1al-Bukhârî (11/239) och Muslim (2/724).

2Muslim (2/725).

3Ahmad (3/456).