21. Mâliks sägning enligt Ayyûb bin Sâlih al-Makhzûmî

Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Allâmah ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd al-Badr

al-Athar al-Mashhûr ´an-il-Imâm Mâlik fî Sifat-il-Istiwâ’, s. 39-40

8 – Ayyûb bin Sâlih al-Makhzûmîs1 återberättelse

Hâfidh Ibn ´Abdil-Barr (rahimahullâh) sade: Muhammad bin ´Abdil-Malik2 underrättade oss: ´Abdullâh bin Yûnus3 berättade för oss: Baqiyy bin Makhlad4 berättade för oss: Bakkâr bin ´Abdillâh al-Qurashî5 berättade för oss… Han återberättade den föregående sägningen från Mahdî bin Dja´far varefter han sade: Baqiyy sade: Ayyûb bin Salâh6 al-Makhzûmî berättade för oss i Ramlah:

Vi var hos Mâlik när en irakier kom till honom och sade: ”Jag vill ställa dig en fråga, Abû ´Abdillâh.” Mâlik sänkte på sitt huvud varpå han sade till honom: ”Abû ´Abdillâh!

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”

Hur reste Han sig?” Han sade: ”Du har frågat om något som inte är okänt och talat om något som inte är begripligt. Du är en dålig person. Kör ut honom!” De tog honom i armen och körde ut honom.”7

1Ayyûb bin Sâlih bin Salamah al-Harânî al-Makhzûmî al-Madanî Abû Sulaymân. Han bodde i Ramlah. Han återberättade “al-Muwatta’” från Mâlik. Han försvagades av Ibn Ma´în. Ibn ´Adî sade:

“Han var ensam om att återberätta flera saker från Mâlik.”

Se “Lisân-ul-Mîzân” (1/483), “adh-Dhu´afâ’ wal-Matrûkîn” (1/131) av Ibn-ul-Djawzî och “al-Mughnî fîdh-Dhu´afâ’” (1/155).

2Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdil-Malik bin Dhayfûn al-Lakhmî al-Qurtubî al-Haddâd. Ibn-ul-Faradhî sade om honom:

“Han var en rättfärdig och hederlig man. Människorna har skrivit om honom. Med tiden blandade han ihop saker och ting som hade lästs upp för honom. Han tillhörde varken dem som hörde eller var precisa.”

Han dog 492.

Se “Târîkh-ul-´Ulamâ’” (2/100) av Ibn-ul-Faradhî, “Siyar A´lâm-in-Nubalâ’” (17/56) och “Lisân-ul-Mîzân” (5/267) av Ibn Hadjar. I “Lisân-ul-Mîzân” har det dock begåtts ett tryckfel i form av Muhammad bin ´Abdil-Malik bin Safwân.

3Abû Muhammad ´Abdullâh bin Yûnus bin Muhammad bin ´Ubaydillâh al-Murâdî, känd som al-Qabrî från Andalusien. Han var Baqiyy bin Makhlads följeslagare som han hörde av Ibn Abî Shaybahs “al-Musannaf”. Han dog 330.

Se “Târîkh-ul-´Ulamâ’” (1/265) av Ibn-ul-Faradhî och “Tawdhîh-ul-Mushtabih” (7/178) av Ibn Nâsir-id-Dîn.

4Abû ´Abdir-Rahmân Baqiyy bin Makhlad bin Yazîd al-Andalusî al-Qurtubî. Ibn-ul-Faradhî sade:

“Baqiyy var from, dygdig och avhållsam.”

adh-Dhahabî sade om honom:

“Imamen, förebilden och Shaykh-ul-Islâm… Han var en memorerare som tolkade och återberättade två makalösa verk.”

Han dog 276.

Se “Târîkh-ul-´Ulamâ’” (1/107-109) och “Siyar A´lâm-in-Nubalâ’” (13/285).

5Bakkâr bin ´Abdillâh bin Busr ad-Dimashqî al-Qurashî. Abû Hâtim sade om honom:

“Tillförlitlig.” (al-Djarh wat-Ta´dîl (2/410))

6Så står det i “at-Tamhîd”, vilket är fel.

7at-Tamhîd (7/151).