21. Ingen skillnad mellan al-Albânî och saudiska lärda

Jag anser att al-Albânîs Salafiyyah är densamma Salafiyyah som besitts av Saudiarabiens lärda liksom Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz, Ibn ´Uthaymîn, al-Fawzân, ´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh och andra. Liksom de betror han Allâhs namn och egenskaper, ödet, att Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal och andra dogmer. Om det finns en liten meningsskiljaktighet berör den enkom omdömesfrågor. Vad dogmen beträffar, saknas skillnad mellan honom och dem.