21. Hur blev profetens och muslimernas tillstånd efter att kallet hade offentliggjorts?

Fråga 21: Hur blev hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans troende anhängares tillstånd efter att kallet hade offentliggjorts?

Svar: Efter att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade offentliggjort kallet tog avgudadyrkarna riktiga krafttag för att besvära både honom och muslimerna. Till sist fick de lov att utvandra till Negus i Abessinien. 80 personer utvandrade, vissa med sina familjer, andra ensamma.