21. Hoppet är en dyrkan

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206 – rahimahullâh) sade:

Beviset för hoppet är Hans (ta´âlâ) ord:

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

”Låt var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre, leva ett gott och rättskaffens liv och inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!”1

FÖRKLARING

Även hoppet är en dyrkan. En person skall hoppas på sin Herre och ha en god tanke om Honom. Han (ta´âlâ) sade:

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

”Låt var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre, leva ett gott och rättskaffens liv och inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!”

Längtan efter Honom och hoppet i Honom är en dyrkan av Honom (subhânahu wa ta´âlâ). Allâh (ta´âlâ) sade:

كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

”De var alltid beredda att göra gott och ödmjukade sig inför Oss med hopp och fruktan och visade stor undergivenhet.”2

Längtan är hopp och fruktan är rädsla. Bådadera är dyrkan. Slaven är skyldig att ha en bra tanke om sin Herre och handla föreskrivna handlingar. God tanke om Allâh tillsammans med föreskrivna handlingar medför goda resultat för slaven samt att han benådas, inträder i paradiset och förlåts för sina synder.

118:110

221:90