21. Hedningarna visste

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 31-32

Författaren (rahimahullâh) ville visa att avgudadyrkarna dementerade inte att det inte finns någon annan upprätthållare eller skapare än Allâh. De visste att det var sant. Däremot nekade de Allâhs suveräna rätt till dyrkelse. Anledningen att författaren upprepar detta är för att fastställa fakta och avvisa den som säger att han dyrkar änglar, eller andra, för att de skall få honom komma närmare Allâh och inte för att han anser att de skapar eller skänker uppehälle. Precis som i den föregående meningen, förklarar han (rahimahullâh) att trosbekännelsen betyder att ingen annan än Allâh har rätt att dyrkas. Han klargör att avgudadyrkarna förstod den och att de visste att det inte handlar bara om att uttala den. De visste att den innebar att endast Allâh har rätt att dyrkas. Således avvisade de den, trots att de inte nekade att endast Allâh skapar och skänker uppehälle.