21. Hadîth ”En beduin kom in i moskén…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/40)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

14 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En beduin kom in i moskén och urinerade i ett hörn. Till följd av det skällde människorna ut honom varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade dem. Efter att han urinerat klart befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att en hink vatten hälldes över den.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

FÖRKLARING

Oftast brukar beduiner vara okunniga om religiösa domar. De lever inte i städer varför de inte kan lära sig Allâhs gränser som Han uppenbarat för Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De är nämligen okunniga.

En beduin gick alltså in i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské som var rymlig. Han gick bort till ett hörn och började urinera. På grund av det skällde människorna ut honom, ty urin är en orenhet. Moskéer måste vara rena från orenheter. Trots det förmenade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem och sade:

”Distrahera inte honom!”2

Låt honom urinera färdigt. Efter att han urinerat befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att en hink full med vatten hälldes över urinen. Därefter kallade han på beduinen och sade:

”Dessa moskéer får inte vara föremål för smuts eller lort. De är till för bön, förstoring av Allâh, Qur’ân-läsning och erinran.”3

Följaktligen sade beduinen:

”Allâh! Benåda mig och Muhammad och ingen annan!”4

Han sade så eftersom han blev utskälld av följeslagarna. Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade emellertid lugnt med honom och förklarade den föreskrivna domen på ett rogivande sätt.

1al-Bukhârî (219) och Muslim (284).

2al-Bukhârî (5679) och Muslim (284).

3Muslim (285).

4al-Bukhârî (5664).