21. Hadîth ”Den som tvår sig såsom han har påbjudits…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (196)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/197)

196 – Abû Ayyûb berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Den som tvår sig såsom han har påbjudits och ber såsom han har påbjudits, får sina tidigare handlingar förlåtna.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” med formuleringen:

Den som tvår sig såsom han har påbjudits och ber såsom han har påbjudits, får sina tidigare synder förlåtna.”

1God och autentisk.