21. Forma barnen när de är små

Barn som lär sig i tidig ålder välsignas av sin kunskap. Kunskapen påverkar dem mer än vad den påverkar vuxna. Ty de växer upp med kunskapen som ankras i deras hjärtan och sinnen. Därför ser du att barn som växer upp med bön och kunskap om dogmen och religionen är de bästa ungdomarna när de väl blir äldre. Men om de försummas och negligeras, blir det svårt för deras föräldrar att uppfostra dem. Poeten sade:

Om grenarna rättas till blir de raka

men de blir inte mjuka om de är brädor

Uppfostra barnet när det är som en gren så att du kan forma det. Du kan inte forma det när det har blivit stort.

Därefter bad han för sin lärare:

”Jag har accepterat din förfrågan, ty jag hoppas att vi båda belönas för att lära ut Allâhs religion eller kalla till den.”

Han som kallar till det goda är som han som gör det goda. Både han och hans lärare samverkar om belöningen, eftersom det var han som lärde och instruerade honom till det.