21. Föräldrar kan medföra ens paradis eller helvete

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/46)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

21 – Khâlid bin Makhlad berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för oss: Suhayl berättade för oss, från sin fader, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Även om han misstycker! Även om han misstycker! Även om han misstycker!” De sade: ”Vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som har gamla föräldrar, eller åtminstone en, och hamnar i Elden.”1

Hadîthen är ett konkret bevis för att tillgivenhet mot föräldrar medför ingång i paradiset och räddning från helvetet, och vice versa. Den bevisar också att dåligt bemötande av föräldrar, eller en av dem, orsakar inträde i helvetet. Den som har gamla föräldrar ska göra sitt yttersta för att behandla dem väl genom att tala milt med dem, lära dem, sköta deras ärenden, försörja dem och se efter dem livet ut. Sådana handlingar leder till paradiset. Och vice versa som sagt. Personen som är dålig mot sina föräldrar, trotsar dem och ignorerar dem tar vägen till helvetet. Hamnar han i helvetet har han bara sig själv att skylla, ty han orsakade det själv då han var dålig och nonchalant mot sina föräldrar.

1Autentisk.