21. En begriplig och balanserad dogm

Imâm Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah an-Naysâbûrî (d. 311)

Kitâb-ut-Tawhîd wa Ithbâtu Sifât-ir-Rabb, s. 56-57

Förnekande Djahmiyyah påstår att Allâhs ansikte i verserna och Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah åsyftar det araber åsyftar när de talar om ett tals sida, ett tygs sida eller ett hus sida. Sådär talar de utav ignorans och hävdar att ansikte hör till skapelsernas egenskaper.

Det är förvisso ett skandalöst påstående. På så vis hamnar de i något som är än värre än vad de säger sig försöka undkomma. Är inte människornas tal, tyger och hus skapade? Har inte den av er som påstår att Allâhs ansikte betyder detsamma som talets sida, tygets sida och husets sida liknat Allâh vid livlösa ting? Ni ignoranter påstår ju att Ahl-us-Sunnah, som rättar sig efter sägningar, sin Herres skrift och sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och därigenom säger att Allâh har ansikte, ögon, själ och att Han synar, ser och hör, liknar sin Skapare vid skapelserna. Aldrig i livet att någon från Ahl-us-Sunnah liknar sin Skapare vid skapelserna! Om det ni påstår utifrån er ignorans är liknelse, liknar ni själva er Gud vid livlösa ting. Det enda vi gör är att bekräfta de egenskaper som vår Skapare (djalla wa ´alâ) har beskrivit Sig själv med i Uppenbarelsen eller via Sin utvalde Profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besked som återberättas via hederliga återberättare med sammanbundna berättarkedjor. Det vi säger är begripligt och balanserat. Alla kloka förstår det vi säger. Bara för att vår Skapare (djalla wa ´alâ) har ett ansikte betyder det inte att Hans ansikte liknar människans ansikte på något som helst sätt. Så förstår kloka och förnuftiga människor.