21. De testar sina ungdomars lojalitet

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 184

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

21 – När sommarlägerna, campingresorna och utflykterna lider mot sina slut, passar al-Ikhwân al-Muslimûn på att analysera och dela ut enkäter för att veta hur lojala deras anhängare är gentemot gruppen samt hur berättigade de är till framtida ledarskap inom gruppen. Tänk på det, ungdomar!