21. De rättfärdigas bön

Imâm Zayn-ud-Dîn ´Abdur-Rahmân bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

al-Khushû´ fîs-Salâh, s. 82-83

´Isâm bin Yûsuf (rahimahullâh) gick förbi Hâtim al-Asamm, som talade i sin sittning, och sade: “Vet du hur man ber, Hâtim?” Han sade: “Ja.” Han sade: “Hur ber du?” Hâtim sade: ”Jag reser mig i samband med påbudet, går med rädsla, inträder med avsikt, utropar Takbîr med högaktning, läser lugnt och begrundande, böjer mig ödmjukt, faller ned på ansikte undergivet, sitter i Tashahhud till fullo, fullbordar med avsikt, avslutar den uppriktigt för Allâhs (´azza wa djall) sak och återblir rädd. Jag fruktar nämligen att den inte godtas från mig. Därtill slår jag vakt om den tills jag dör.” Han sade: “Tala, ty du vet hur man ber.”