21. Dagens skolastiker är gamla Djahmiyyahs arvingar

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 35-37

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Dock var åtminstone merparten otrogna eller avgudadyrkare, liksom många judar och nasaréer blev otrogna eller avgudadyrkare efter att de hade ändrat och förvrängt. Alltså var dåtida sabier otrogna avgudadyrkare som dyrkade himlakroppar och byggde tempel i deras ära.

Dessa förnekare anser att Allâhs egenskaper är antingen dementerande, bifogande eller också sammansatta. Det var dessa människor som Ibrâhîm (´alayhis-salâm) sändes till. Med andra ord anammade al-Dja´d sin dogm från filosofiska sabier.

Också Abû Nasr al-Fârâbî kom till Harrân där han anammade hela sin filosofi från sabierna. Imâm Ahmad och andra nämnde att al-Djahm fick sin dogm av en grupp indiska filosofer som förnekade allt immateriellt. al-Djahms dogms rötter går nämligen ända tillbaka till judar, sabier, avgudadyrkare och vilsna filosofer; antingen till sabier eller också till filosofer.

Än värre blev det runt 200-talet då romerska böcker började översättas till arabiska. Plus all den villfarelse som Satan redan lurat in i alla vilsna människor. Under denna tid uppstod en tes som Salaf kallade för ”Djahmiyyah”. Mannen bakom tesen hette Bishr al-Marîsî och hans årskull. Många imamer, däribland Mâlik, Sufyân bin ´Uyaynah, Ibn-ul-Mubârak, Abû Yûsuf, ash-Shâfi´î, Ahmad, Ishâq, al-Fudhayl bin ´Iyâdh och Bishr al-Hâfî, hade fördömt dem och beskyllt dem för villfarelse.

Dessa tolkningar som finns idag är i princip samma tolkningar som Abû Bakr bin Fûrak och Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Umar ar-Râzî nämnde i sina ”Kitâb-ut-Ta’wîlât” respektive ”Ta’sîs-ut-Taqdîs”. Många av dessa tolkningar brukades av individer som Abû ´Alî al-Djubbâ’î, ´Abdul-Djabbâr bin Ahmad al-Hamadânî, Abûl-Husayn al-Basrî, Abû Wafâ’ bin ´Aqîl och Abû Hâmid al-Ghazâlî. Exakt samma tolkningar tillämpade Bishr al-Marîsî i sin bok. Värt att notera är att somliga omnämnda kan också avvisa några tolkningar och skriva bra om vissa ämnen. Jag ville bara poängtera att deras tolkningar är i själva verket al-Marîsîs tolkningar.

KOMMENTAR

De har bara ärvt dem och fört dem vidare. Detsamma gjorde efterkommande generationer. De första avgudadyrkarnas tvivel och Djahmiyyahs och Mu´tazilahs tvivel har ärvts och förts vidare. Räddningen ligger som sagt i Qur’ânen och Sunnah och undvikning av dessa tolkningar och tvivel som kommer från dessa individer. De har angripit människor med tvivel varvid många har gått vilse. Det obligatoriska är att bekräfta alla egenskaper som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde och godta dem som de har nämnts i Qur’ânen och Sunnah, på ett sätt som tillkommer Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse. Allt ska betros i enlighet med Hans (subhânah) ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

Inga av Hans (subhânah) egenskaper likar Hans skapelses egenskaper. Samtidigt som Han inte liknar Sin skapelse är Hans egenskaper sanna och ska bekräftas på ett fullkomligt vis, till skillnad från vad Djahmiyyah och deras jämlikar tolkar.

142:11