21. Blödningarnas domar

Sedan tidigare vet vi hur vi ser skillnaden på menstruationsblodet och blödningarna. När blodet är menstruationsblod får det menstruationsblodets domar och när blodet är blödningar får det blödningarnas domar. De viktigaste domarna relaterade till menstruationsblodet har redan angivits.

Vad beträffar blödningarnas domar, så är de desamma som domarna under den rena perioden. Det finns alltså ingen skillnad mellan kvinnan med blödningarna och den rena kvinnan frånsett vid följande fall:

Det första: Hon måste två sig inför varje bön. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Fâtimah bint Abî Hubaysh:

”Därefter skall du två dig inför varje bön.”1

Det betyder att hon inte skall två sig inför en tidsbegränsad bön förrän dess tid har gått in. Dock får hon två sig när hon vill om hon tänker be en bön som inte är tidsbegränsad.

Det andra: När hon skall två sig måste hon tvätta bort blodet från slidan och förse den med bomull för att hålla kvar blodet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Himnah:

”Ta bomull och lägg den på slidan. Den tar bort blodet.” Då sade hon: ”Det är mer än så.” Han sade: ”Ta tyg då.” Hon sade: ”Det är mer än så.” Han sade: ”Stoppa det då.”2

Blodet som eventuellt skulle läcka därefter påverkar inget. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Fâtimah bint Abî Hubaysh:

”Be inte när du har din månadscykel. Därefter skall du bada och två dig inför varje bön och be ehuru blod skulle droppa på halmmattan.”3

Det tredje: Samlag. De lärda har delade åsikter om samlaget i det här fallet om inte synd befaras. Den korrekta åsikten är att det är tillåtet helt och hållet. Minst tio kvinnor led av blödningar på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid, men varken Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) förbjöd dem att ha samlag. Faktum är att i Allâhs (ta´âlâ) ord:

فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ

”Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena.”4

finns det bevis för att det annars inte är obligatoriskt att hålla sig borta från dem. Om hon får be så får hon även ha samlag. Det är inte korrekt att jämföra samlag med henne med samlag med den menstruerande kvinnan då de inte ens är av samma slag enligt dem som förbjuder det. En jämförelse är inte giltig om den saknar en gemensam nämnare.

1al-Bukhârî (228).

2Abû Dâwûd (287), at-Tirmidhî (128) och Ahmad (6/382).

3Ahmad (6/42) och Ibn Mâdjah (624).

42:222